Mouthguard medical, Type II (CE certified)

Mouthguard medical, Type II (CE certified)

SKU: Mouthguard-10

To make it easier to find protective masks we have decided to sell these for a period. Please do what you can to protect yourself and the people around you. Together we need do what we can to stop the pandemic.

 

(Svensk beskrivning längre ner/Swedish description further down)

 

Description

Type II mouth guards are mainly intended for use by healthcare professionals in an operating room or other medical environments with similar high demands, but can also be used in general environments where social distancing is desirable but difficult to achieve. A special case, which is also covered by European legislation on medical devices, is where the wearer wants to protect himself against splashes of potentially contaminated liquids.

 • A CE-marked mouth guard type II which is ideal for short-term use. The mouthpiece has soft elastic bands that attach the mouthpiece behind the ear.
 • Type II in accordance with EN 14683: 2019.
 • The mouthguard has a bacterial filtration effect of ≥ 98%.
 • The mouth guards can be used both in healthcare and privately.
 • Mouthguards are designed to filter microparticles in the exhaled air, this protects the user's environment from potentially infectious particles.
 • Mouthguards are for single use only and should be discarded after use.
 • Avoid touching the mouth guards with your hands.
 • CE marked
 • Bacterial filtration effect of ≥ 98%
 • Type: Class II (Mouthguards are available in Class I, Type II and Type IIR classifications.)

 

Beskrivning

Munskydd av typ II är huvudsakligen avsedda att användas av sjukvårdspersonal i ett operationsrum eller andra medicinska miljöer med liknande höga krav, men kan även användas i allmänna miljöer där social distansering är önskvärt men svårt att uppnå. Ett särskilt fall, som också omfattas av den europeiska lagstiftningen om medicinsk utrustning, är det där bäraren vill skydda sig mot stänk av potentiellt förorenade vätskor. 

 • Ett CE-märkt munskydd typ II som är idealisk för korttids användning. Munskyddet har mjuka elastiska band som fäster munskyddet bakom örat.
 • Typ II i enlighet med EN 14683:2019.
 • Munskyddet har en bakteriefiltreringseffekt på ≥ 98%.
 • Munskydden kan användas både inom vården och privat. Munskydd är utformade för att filtrera mikropartiklar i utandningsluften, detta skyddar användarens omgivning från potentiellt smittsamma partiklar.
 • Munskydd är avsedda för engångsbruk och ska slängas efter användning. Undvik att röra vid munskydden med dina händer.
 • CE-godkänd
 • Bakteriefiltreringseffekt på ≥ 98%
 • Typ: Klass II (Munskydd finns i klassningarna Typ I, Typ II och Typ IIR.)

 

Facemask, Munskydd, Covid-19, Corona, Mouthguard, Ansiktsmask

  €4.00 Regular Price
  €2.40Sale Price
  Option

  We ship worldwide

  All orders ship from Sweden

  Information

  Curious Joe

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram